16 avril 2015

Dagens Nyheter – Stockhom far mer muralkonst i offentliga rum – 13/04/2015

Dagensnyheter